Imatges de l'Infantil


Per veure les fotografies amb alta qualitat es recomana fer ús d'un ordinador.

*No es permet l'ús de les nostres fotografies a les xarxes socials, ni a cap altre àmbit, per part de persones alienes al Club Esportiu Terra Negra.
CONTACTA AMB NOSALTRES

tn@clubterranegra.com
c/ Carrera 25, 08004 BARCELONA
Tel. +34 663.939.362